NanoSterile – powłoka fotokatalityczna.

NanoSterile to bezbarwna i bezzapachowa nanotechnologiczna powłoka stworzona w
najnowszej technologii dostępnej na Świecie, nanocząsteczki wielkości 2-3 nanometrów.

Technologię tę opracowano w Japonii, a następnie opatentowano w Unii Europejskiej.
Główne składniki warstwy ochronnej to dwutlenek tytanu (TiO2) oraz srebro (Ag),
natomiast pozostała część składników jest objęta tajemnicą handlową.

Jak działa NanoSterile?
Główną zasadą działania NanoSterile jest proces fotokatalizy zachodzący na
powierzchni powłoki pod wpływem światła dziennego. Nanosrebro wykazuje bardzo duże
właściwości bakteriobójcze i ochronne. W dzisiejszych czasach ma bardzo szerokie
zastosowanie począwszy od farmaceutyki, kosmetyki, a skończywszy na produkcji tkanin.
Jednak tytan w rozmiarze 2-3 nanometrów jest jeszcze bardziej skuteczny niż srebro. Tytan
stosuje się m.in. w przemyśle spożywczym, gdyż nie ma negatywnego wpływu na organizm
ludzki.

Co likwiduje powłoka NanoSterile?

Wirusy i bakterie

Do najważniejszych zagrożeń eliminowanych przez powłokę należą:

Bakteria E.coli – skuteczność redukcji po 24 godzinach: 90,43 %
Gronkowiec Złocisty – skuteczność redukcji po 24 godzinach: 99,82 %
Pałeczkowe zapalenie płuc – skuteczność redukcji po 24 godzinach: 91,67 %
Pałeczki ropy błękitnej – skuteczność redukcji po 24 godzinach: 99,83 %
Średni wynik eliminacji bakterii i wirusów po 48 godzinach: 86,14 %
Średni wynik eliminacji bakterii i wirusów po 2 tygodniach: 94,03 %
Średni wynik eliminacji bakterii i wirusów po 4 tygodniach: 96,18 %

 

Grzyby, pleśń i mchy
Nawet najbardziej uciążliwe pleśnie i grzyby są likwidowane ze średnią skutecznością
99,21 %już po 24 godzinach działania powłoki.
Grzyb Candida Albicans – skuteczność redukcji po 24 godzinach: 99,83 %
Pleśń Aspergillus brasiliensis – skuteczność redukcji po 24 godzinach: 97,62 %
Lotne Związki Organiczne
NanoSterile skutecznie usuwa 196 rodzajów LZO znajdujących się w powietrzu.
Większa część z nich ma kancerogenny wpływ na człowieka.
Przykład skuteczności zwalczania LZO:
Formaldehydy – skuteczność redukcji po 24 godzinach: 81,13 %
Benzen – skuteczność redukcji po 24 godzinach: 82,07 %
Pyły i mikropyły (w tym kurz)
Ze względu na amfifilowe właściwości powłoki cząsteczki pyłów znajdujących się w
powietrzu w otoczeniu drobinek wody są przyciągane na powierzchnię, na której znajduje się
NanoSterile, a następnie oczyszczane przez substancje aktywne powłoki i w postaci
skondensowanej opadają na ziemię nie unosząc się w powietrzu. Hydrofobowość powłoki
sprawia, że molekuły wody są zatrzymywane na aplikowanej powierzchni, nie przenikając w
głąb. Dzięki temu nie występuje problem z wilgocią, a zarazem otrzymujemy efekt stałej
samoczyszczącej się powierzchni.
Redukcja nieprzyjemnych zapachów
Kolejną właściwością powłoki NanoSterile jest likwidowanie nieprzyjemnych
zapachów ze średnim wynikiem 91,57 %. Nawet trudne do wyeliminowania zapachy takie jak
dym papierosowy, zapach moczu, rozkładającego się potu, inne specyficzne zapachy, zapach
zwierząt oraz wilgoci są likwidowane prawie w 100%.
Oczyszczanie powietrza
1m2
aplikowanej powłoki NanoSterile w ciągu doby oczyszcza 10m3 powietrza.
Powłoka wykazuje właściwości jonizujące powietrze, co zdecydowanie wpływa na jego
jakość. W ten sposób otrzymujemy warunki sprzyjające astmatykom.

Dodatkowo efekt samoczyszczący powłoki oraz likwidacja nieprzyjemnych zapachów
i usuwanie alergenów, w tym najczęściej spotykanych tj. dym papierosowy, smog, roztocze,
kurz, pyłki roślin, alergeny pochodzenia zwierzęcego, grzyby mikroskopowe wpływają
na lepsze samopoczucie i polepszenie warunków życia alergików.

Jonizacja powietrza

Urządzenia elektryczne w pomieszczeniach takich jak komputery, telewizory, wifi, itp.
wytwarzają jony dodatnie. Jony dodatnie przyciągają bakterie i wirusy, utrzymują w
powietrzu zarodniki grzybów, pleśń i inne uciążliwe alergeny. Powietrze staje się „ciężkie” i
nieprzyjemne, wyczuwalny jest tzw. zaduch. Powłoka NanoSterile dzięki swoim składnikom
prócz oczyszczania jonizuje powietrze poprzez wytwarzanie jonów ujemnych. Naturalnym
jonizatorem powietrza jest burza, można zauważyć z jaką łatwością oddychamy powietrzem
nasyconym jonami ujemnymi po burzy.

Powłoka NanoSterile została zarejestrowana jako biocyd. W związku z tym w pełni
kwalifikuje się jako powłoka dezynfekująca.
Skuteczność działania powłoki potwierdzają liczne badania laboratoryjne i certyfikaty.
Wyniki badań oraz raporty analityczne są dostępne do wglądu w każdej chwili.

NanoSterile jest zgodny z wymaganiami:
 ISO 8586
 ISO 8589
 ISO 13302
 EN 1230-1
 EN 1230-2
 ISO 22196
spełniamy wymagania testu JIS Z 2801
oraz rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr:
 1935/2004
 67/548/EWG
 1999/45/WE
Nanotechnologiczna powłoka NanoSterile jest objęta 2 letnią gwarancją działania.
Powłoka NanoSterile ma bardzo szerokie zastosowanie. Nie ma żadnych przeciwskazań
dotyczących miejsca aplikacji. Jak również nie ma znaczenia rodzaj powierzchni na której
jest aplikowana powłoka.
NanoSterile posiada nawet pozwolenie na kontakt z żywnością.
Skuteczność dezynfekcji dwutlenkiem tytanu zgodnie z badaniami jest nawet 2 razy
większa
niż używanego do odkażania chloru i 1,5 razy większa niż dezynfekcja ozonem.

Zaleca się stosowanie powłoki w miejscach o zwiększonej liczbie przebywających osób, osób
chorych lub ze zmniejszoną odpornością, jak również wszystkich innych w celu zapobiegania
rozprzestrzenianiu się chorób.

Więcej informacji : tel. 662 059 713