Ozon-Tech

Dezodoryzacja

Jednym z ubocznych skutków działalności człowieka jest emisja do środowiska nieprzyjemnych związków zapachowych zwanych odorami. Odory są wynikiem aktywności ludzi i pozostają w pomieszczeniach użyteczności publicznej, pokojach hotelowych, łazienkach, ubikacjach.
Zanieczyszczenia, które zmieniają naturalny skład powietrza, mają różne właściwości i pochodzenie. Niektóre mogą powodować przykre i szkodliwe efekty. Przykre odoranty stanowią specyficzny rodzaj zanieczyszczeń powietrza – zawsze występują w śladowych ilościach. Przyczyną ich uciążliwości jest niezwykła wrażliwość zmysłu powonienia człowieka. Nasz zmysł węchu w wielu przypadkach odbiera wrażenia zapachowe przy stężeniu wynoszącym nawet części na miliard (ppb).
Węch ostrzega nas przed złowonnym powietrzem, które zawiera nie tylko substancje zapachowe, które wpływają negatywnie na nasze samopoczucie, lecz również patogenne bakterie, zarodniki grzybów, wirusy i trujące substancje chemiczne (np. siarkowodór, H2S). Czynniki te w dużych stężeniach lub po długim okresie działania mogą prowadzić złego samopoczucia lub nawet do utraty zdrowia.Dezodoryzacja jest zespołem czynności mających na celu usunięcie niepożądanego zapachu (odoru) i wchodzi w zakres prac firmy „OZON-TECH” . Zapraszamy do współpracy.