Ozon-Tech

Osuszanie mikrofalowe budynków od listopada już na stałe w ofercie ” OZON-TECH”

Osuszanie mikrofalowe budynków od listopada już na stałe w ofercie ” OZON-TECH”

Osuszanie mikrofalowe co do zasady jest bardzo proste. Poddawany procesowi fragment muru podgrzewa się za pomocą mikrofal do wysokiej temperatury, co powoduje intensywne parowanie zawartej w murze wody. Tak powstała para wodna wydostaje się na zewnątrz budynku, jak i do pomieszczeń, opuszczając ściany.

Do osuszania wykorzystuje się specjalne generatory mikrofal wyposażone w antenę tubową o określonym kształcie i parametrach. Antenę taką przystawia się na specjalnym stojaku do ściany, a następnie podgrzewa się wybrany fragment muru. Zasada działania urządzenia i metody jest analogiczna do zasady działania zwyczajnych domowych kuchenek mikrofalowych. Podobnie jak w przypadku tych urządzeń AGD, również i generatory mikrofal poprzez anteny emitują wiązkę mikrofal, która powoduje podgrzewanie nie tylko zewnętrznej, wierzchniej warstwy ściany, ale właściwie całego większego fragmentu muru.

Po osuszeniu wybranej części ściany, antena jest przestawiana i następuje suszenie kolejnego fragmentu zawilgoconego muru. Czynność tą powtarza się aż do uzyskania zadowalającego efektu.

Wilgoć dostająca się do wnętrza budynku odprowadzana jest na zewnątrz dzięki skutecznej wentylacji pomieszczenia.

Metoda osuszania mikrofalowego pozwala osuszać trudno dostępne zakamarki oraz elementy pomieszczeń i budynków. Jest również bardzo pomocna w przypadku grubych ścian, gdyż osuszaniem mikrofalowym możemy traktować mury o grubości nawet 2,5 m.Ponadto podczas emisji mikrofal dochodzi do denaturacji życia biologicznego mogącego występować w przegrodzie (techniczne szkodniki drewna, grzyby) poprzez ich termiczne zniszczenie.

Kolejnym plusem tej metody jest bardzo krótki czas osuszania.

Zapraszamy do współpracy.