Ozon-Tech

Ozonowanie i czyszczenie po pożarach.

Pomieszczenie przed czyszczeniem przez firmę OZON-TECH

Pomieszczenie po czyszczeniu przez firmę OZON-TECH

Przy silnych zanieczyszczeniach powietrza np. po pożarach, zapach spalenizny stosujemy „uderzeniowe stężenia ozonu”. Opracowane przez firmę OZON-TECH procedury oczyszczania powietrza przewidują kilka etapów prac dla silnie zanieczyszczonych pomieszczeń m.in. wyeliminowanie wstępnego zanieczyszczenia powietrza po spaleniu i zapewniają ciągłą kontrole.

Po pierwsze musimy oszacować zasięg i stężenie odoru i woni, aby określić wielkość generatorów ozonu – które będą niezbęde aby w określonym, możliwie krótkim czasie wyeliminował problem odoru po pożarowego.
Po drugie oceniamy skalę problemu zapachu i eliminujemy źródła.
W większości przypadków zastosowanie technologii firmy” OZON-TECH „oraz metody „stężenia uderzeniowego” zajmuje tylko kilka minut aby skutecznie usunąć zawarty w meblach, ścianach i pościeli dym pochłonięty podczas pożaru. Jeżeli zapach dymu będzie wyczuwalny w dalszym ciągu zmieniamy w danym miejscu program generujący ozonu na stały ale o niskim stężeniu w tym danym obszarze operacyjnym. Skrajne przypadki mogą wymagać ozonowania przez 24h.