Ozon-Tech

Ozonowanie w przemyśle.

Ozon stanowi nową technologię, która ma znaczne możliwości zastosowania w przemyśle, czego efektem jest stopniowe zastępowanie starszych metod dezynfekcji. Zgodnie z prawem, każdy sklep spożywczy, restauracja, bar, przechowalnie i magazyny oraz wszystkie inne podmioty obrotu żywnościowego są zobowiązane do dezynfekcji, w tym potencjalnych źródeł bakterii, wirusów i pasożytów, zanim wprowadzi dany produkt na rynek. Technika ozonowania stanowi bezpieczny sposób dezynfekcji ze względu na to, że wydłuża okres przydatności produktów do spożycia, zapewnia czystość mikrobiologiczną, bardzo szybko się utlenia, przy czym nie pozostawia szkodliwych produktów ubocznych. Kolejnym atutem jest większe bezpieczeństwo pracowników i eliminuje potrzebę użycia chemicznych środków. Ponadto ozon generowany jest na miejscu, co eliminuje potrzebę transportu i składowania oraz w czasie ciągłej produkcji generowanie ozonu jest stosunkowo tanie.

Za pomocą ozonu można skutecznie przedłużyć okres przechowywania towarów żywnościowych z różnych gałęzi przemysłu spożywczego. Ozon jest wdrażany w wielu gałęziach przemysłu i jest określany jako bezpieczny i bardziej efektywny, względem konwencjonalnych środków dezynfekcyjnych. Stwierdza się, że w porównaniu do wszechstronnie stosowanego chloru, ozon jest 50-krotnie skuteczniejszy.

Można twierdzić, że technologia ozonowania stanowi bardzo duże możliwości aplikacyjne, we wszechstronnym zastosowaniu w coraz to większej ilości przedsiębiorstw, gdyż jest to bardzo bezpieczna, neutralna dla zdrowia i środowiska metoda dezynfekcji, w tym stanowić może perspektywiczną alternatywę w technologii przechowalniczej. Obecnie, ozon jest najprawdopodobniej alternatywą dla chloru i nadtlenku wodoru w zastosowaniach spożywczych. Przejście z tradycyjnych środków odkażających do ozonu wymaga dużego zrozumienia z tego faktu korzyści i ograniczenia, w tym realistyczne oczekiwania względem alternatywnego środka odkażającego, jakim jest ozon.
Ozon został zalecany przez Food and Drug Administration (FDA) do odkażania dostaw żywności wszystkich rodzajów. Ozon również może wykazywać oddziaływanie względem pestycydów, herbicydów i innych trwałych pozostałości chemicznych z powierzchni produkcji, co stanowi perspektywiczne zastosowanie w produkcji rolniczej.