Ozon-Tech

Wpływ zagrzybienia w domu na nasze zdrowie – czyli choroby wywoływane przez grzyby i pleśnie

Grzyby występujące w budynkach można w dużym skrócie podzielić na grzyby pleśniowe i grzyby tzw. domowe. Sposób rozmnażania grzybów i ich ekspansja polega na wytwarzaniu olbrzymiej ilości zarodników, które unosząc się w powietrzu, dostają się do organizmów ludzkich przez układ oddechowy, układ pokarmowy i skórę. Przyczyniają się przede wszystkim do chorób układu oddechowego, włącznie z grzybicą płuc. Grzyby wytwarzają groźne toksyny zwane mykotoksynami, które atakują wątrobę, płuca, żołądek, mózg i układ krwionośny. W literaturze fachowej można przeczytać, że mają ścisły związek z rakiem wątroby, płuc, przełyku, żołądka i białaczką.
Oprócz działania na organizmy żywe, grzyby przyczyniają się do niszczenia elementów budowlanych. W przypadku grzybów pleśniowych jest to dyskomfort estetyczno-higieniczny. Natomiast w przypadku grzybów tzw. domowych może dojść do nieodwracalnych zniszczeń elementów budynku.
Możliwość powstania zagrzybienia pojawia się na każdym etapie wykonawstwa budowlanego. Zaczynając od projektu, w którym koncepcje stworzone przez projektanta mogą doprowadzić do powstania mostków termicznych, zastoin wody lub śniegu – czego konsekwencją jest zawilgocenie budynku. Ważny jest też dobór materiałów budowlanych, grubość ścian, sposób ogrzewania i wentylacji. W trakcie wykonawstwa na placu budowy wymagany jest reżim wykonawczy i reżim składowania materiałów budowlanych, izolacji oraz prawidłowej impregnacji drewna budowlanego. Duży wpływ ma też czas wykonawstwa, jak i termin wykonywania robót budowlanych (np. okres jesienno-zimowy). Krótkie okresy wykonywania robót skutkują zamykaniem tzw. wilgoci technologicznej. Jednym z czynników powstawania zagrzybienia może być też niewłaściwy sposób użytkowania pomieszczeń.
W tym miejscu zaznaczyć jednak należy, że budynki powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby przy normalnym użytkowaniu nie dochodziło do powstawania zagrzybienia.