Ozon-Tech

Wypożyczalnia ozonatorów – instrukcja ozonowania – najlepsze ceny !!!!!!

Wypożyczalnia ozonatorów – instrukcja ozonowania – najlepsze ceny !!!!!!

 

Brak kaucji.

Wysokie kaucje stosowane w większości wypożyczalni osuszaczy , ozonatorów czy maszyn piorących są dla wielu Klientów czynnikiem, który utrudnia podjęcie decyzji o wynajmie sprzętu. Mając na uwadze wygodę naszych Klientów zrezygnowaliśmy z pobierania kaucji za wynajmowane urządzenia. Podczas wynajmu spisujemy stosowną umowę na podstawie dowodu osobistego lub dokumentów rejestracyjnych firmy. W „OZON-TECH ” formalności związane z wynajmem sprzętu ograniczone są do minimum.

OZONATORY

*OZONATOR 3 g/h – 100 zł/doba
*OZONATOR 3,5 g/h – 120 zł/doba
*OZONATOR 6,5 g/h – 150 zł/doba
*OZONATOR 7,0 g/h – 170 zł/doba
*OZONATOR 10 g/h – 200 zł/doba
*OZONATOR 14 g/h – 300 zł/doba
*OZONATOR 32 g/h – 500 zł/doba
*OZONATOR 64 g/h – 600 zł/doba

INSTRUKCJA OZONOWANIA

ozonowania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Do ozonowania/dezynfekcji pomieszczenia np. o powierzchni 12m2 możemy użyć generatora o wydajności 7g/h który powinien nam utrzymać stężenie ozonu w pomieszczeniu 0,5 – 6 ppm.

Przed przystąpieniem do ozonowania musimy zamknąć okna i drzwi oraz uszczelnić otwory wentylacyjne aby uzyskać maksymalne stężenie progowe. W pomieszczeniu nie mogą znajdować się ludzie i zwierzęta, ponieważ ozon w dużym stężeniu jest bardzo szkodliwy! Generator należy ustawić w bezpiecznym, stabilnym miejscu (najlepiej na podwyższeniu) tak aby jego wlot oraz wylot nie były niczym ograniczone. Aby przeprowadzić dezynfekcję, usunąć nieprzyjemne zapach musimy utrzymać stężenie ozonu przez min. 30min. Ustawić na generatorze czas ozonowania włączyć urządzenie i opuścić pomieszczenie.Po upływie nastawionego czasu można wejść do pomieszczenia w masce gazowej całotwarzowej i otworzyć okna w celu szybkiego przewietrzenia. Z ozonowanego pomieszczenia można korzystać po minimum godzinnym wietrzeniu. Ze względu na różne powody nieprzyjemnego zapachu, może zajść potrzeba powtórnego ozonowania.Ze względu na krótki czas połowicznego rozpadu ozonu, znaczne wydłużanie czasu pracy urządzenia w przypadku większych pomieszczeń nic nie daje. W przypadku większych pomieszczeń należy wybrać model o większej wydajności albo uruchomić więcej niż jeden generator. Można też podzielić pomieszczenie na mniejsze, na przykład za pomocą foli malarskiej.

Ozonowanie po pożarze.

Do ozonowania po pożarach potrzebne jest bardzo duże stężenie ozonu od około 90 mg/m3 (42ppm).

W zależności od kubatury ozonowanego pomieszczenia musimy mieć dobrane urządzenie o odpowiedniej wydajności produkowanego ozonu. W dużym przybliżeniu możemy przyjąć zasadę 1,15g/h wytwarzanego ozonu /1m3 pomieszczenia.

Przykładowo: dla pomieszczenia o powierzchni 16m2 i wysokości 230cm czyli około 36,8m3 odpowiednim urządzeniem do usunięcia zapachów spalenizny będzie ozonator 32 g/h . Dla pomieszczenia około 40m2 będziemy potrzebować ozonatora o mocy 64 g/h.

Proces ozonowania możemy zacząć po usunięciu wszystkich widocznych skutków po pożarze! Ozonowanie powinno trwać minimum 45 min w kilku cyklach na przemian z wietrzeniem/napowietrzeniem ozonowanej kubatury aż do uzyskania pożądanego efektu.

Ozonowanie kabin pojazdów samochodowych i układów klimatyzacji w pojazdach.

W tym celu umieszczamy generator w kabinie w takim miejscu aby wlot nie był niczym zasłonięte oraz wylot miał co najmniej 30 cm do przeszkody. Uruchomić pojazd /włączyć klimatyzacje na minimalną temperaturę/ nadmuch na 60% mocy /obieg zamknięty . Ustawić czas na urządzeniu w zależności od mocy ozonatora czas od 15 min do 60 min włączyć generator/opuścić kabinę i zamknąć szczelnie pojazd.

Po zabiegu otworzyć drzwi pojazdu i wietrzyć przez minimum 15 min.

Podane powyżej wskazówki są orientacyjne i nie są wiążącą instrukcją wykonywania zabiegów ozonowania